För visst måste man väl hålla enad front?

Man and woman sits at a desk with hands clasped. marital problem

Den frågan får jag av föräldrar med jämna mellanrum, gärna formulerad som ovan med en inbyggd tveksamhet, som om de själva har på känn att det kostar på att hålla en enad front. Jag tänker att vi glömmer att vi lever i en ny tid. Föräldraskapet från förr där det nästan var föräldrarna MOT barnen finns inte kvar. Däremot så tror jag att vi har en del tankefigurer kvar från då.

För några generationer sedan så sågs föräldraskapet ofta som en maktkamp mellan barn och föräldrar och det gällde för föräldrarna att få barnen att förstå vem som bestämde. Och om man tänker på det viset så blir det ju logiskt med enad front. Då blir det logiskt med att vara konsekvent. Det blir logiskt eftersom föräldraskapet inte handlade om att bygga nära relationer eller om att stötta i självförståelse och personlig utveckling. Det handlade om att behålla makten och visa vem som bestämde.

Nuförtiden så tror jag att många av oss egentligen vill stötta våra barn på ett mer konstruktivt sätt under deras uppväxt men vi står ibland handfallna och i svåra stunder så faller vi tillbaka in i de mönster vi känner igen från vår egen uppväxt. Även om vi inte vill!

Vi behöver egentligen bara vara överens om en enda sak med vår partner, att det är ok att tycka olika!!

OM vi försöker hålla enad front så tror jag det inträffar saker som vi inte tänker på och som inte är så bra:

  • Det blir förvirrande för barnen när vi inte kan enas om att det är ok att tycka olika. Barnen känner av att vi tycker olika men vi försöker ända hålla enad front…
  • OM vi försöker hålla enad front är det ofta den ena, samma, förälder som får stå tillbaka med sin åsikt.
  • Inte bra långsiktigt eftersom våra barn inte får se hur man kan samarbeta i en relation och därmed också respektera varandras åsikter.

Om vi märker att vi har en helt annan åsikt än vår partner så kan vi uttrycka just det och samtidigt visa att det inte behöver vara något stort problem. Vi kan visa att vi har för avsikt att försöka lösa det och på så sätt ge barnen något helt annat och mycket mer positivt än att till varje pris försöka hålla en perfekt enad front.

– Pappa, kan jag få femhundra kronor av dig så jag kan köpa det där spelet som jag sa att jag ville ha, mamma sa att det var ok!

– Jaha, sa mamma att det var ok!? Jag vet inte om jag vill bidra till det där spelet och jag känner att mamma och jag tycker olika här. Jag behöver prata mer med henne innan du kan få besked om hur vi gör med spelet. Jag ska försöka ge dig besked innan middagen i kväll. Ok?

Genom att säga så visar vi ju att vi har olika åsikter men att det antagligen går att lösa. Det visar att vi kan samarbeta och antagligen prata om det mesta som är besvärligt. Det ger våra barn en känsla av att det inte är farligt när konflikterna kommer. Ibland kan vi behöva vänta ett tag innan vi kan prata, de starka känslorna behöver få lägga sig och sedan kan vi diskutera på detaljnivå (eller på värderingsnivå) för att komma vidare. Om vi kan sträva emot att lösa delade åsikter på det sättet så är det mer konstruktivt än att försöka hålla en enad front mot våra barn. Det blir ett sätt att öppet visa att vi respekterar vår partners åsikt, att vi har en egen åsikt, och att vi kan samarbeta runt delade åsikter. Chansen är då stor att våra barn också visar respekt för åsikter som familjemedlemmar och andra i deras närhet har.

Det krävs en del för att kunna samarbeta på det sättet, vi behöver släppa tanken om att ”vinna” diskussioner och börja försöka föra dialoger med mycket öppenhet och lyssnande. Vi behöver också släppa vår korrigeringsreflex, inte alltid så lätt. Men om vi kan släppa taget om den enade fronten och samarbeta öppet så skapar vi ett bättre samarbetsklimat och en bättre laganda i familjen och det är mycket värt, både nu och för framtiden!

 

Jag brukar göra ett inlägg ungefär var tredje vecka. Vill du få ett meddelande till din mailbox när det kommer ett nytt inlägg? Fyll i din adress till vänster på sidan “Följ bloggen via e-post”. Är det något speciellt du vill att jag ska skriva om? Hör av dig! Och dela gärna vidare, kanske genom att använda dig av Facebookikonen nedan. Tack!

 

 

 

 

 

 

3 thoughts on “För visst måste man väl hålla enad front?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s