Barn, moralutveckling och sociala medier

Det tar tid att utveckla ett moralsystem. Vi föds inte med en visshet om vad som är bra att göra i samspel med andra människor och vad som sårar andra. Vi föräldrar har ofta koll på ungefär när första tanden kommer eller ungefär när barnen förväntas börja krypa eller gå. Men vi vet kanske inte så mycket om barnens moraliska utveckling.

Ganska långt upp i åren bestäms vad som är rätt och fel av de auktoriteter som finns runt barnen. Föräldrar, lärare, andra viktiga vuxna. Man kan kalla det för en yttre kontroll, barnen är beroende av en vuxens närvaro för att kunna motstå frestelser och handlingar som kan såra andra. Barnen följer helst regler om det är till deras egen fördel!  Att visa omsorg om andra människor kommer inte alltid så högt upp på agendan. Barnen behöver alltså frottera sig med kloka vuxna som blir deras vägvisare när det gäller mellanmänskliga relationer. (Och mycket annat förstås). Det tar tid att börja utveckla moralen; en bra bit upp i skolåldern. Det kan vara lite olika beroende på hur de vuxna runt barnen har förhållit sig till barnet och världen. Och hur mycket tid vi har haft att vara deras förebilder. Forskningen säger att det är positivt med varma och intresserade föräldrar/viktiga vuxna. Så småningom behöver barnen inte längre de vuxnas guidning när det gäller grundläggande socialt beteende. De har med hjälp av oss byggt upp en egen inre kompass, man brukar kalla det inre kontroll. Om de överträder gränser och till exempel gör någon ledsen så känner de skuld. Då har de utvecklat ett eget samvete. Utvecklingen av moralen fortsätter i bästa fall hela livet.

Vad händer då när vi lämnar barnen ensamma, utan vuxna vägvisare? Till exempel på olika forum på nätet? Jag kan inte säga säkert men jag tror att vi alla börjar ana att det inte blir så bra. Då finns där ju ingen vuxen som kan påvisa hur det antagligen känns för Wilma när ”kompisarna” plockar bort henne ur chatten. Eller när någon blir kallad för dumhuvud. Eller inte alls får vara med i chattgruppen. Eller använder ordet hatar till varandra.

Barn är sårbara på nätet! De gör andra ledsna och blir ledsna. Så vad kan vi göra? Jag tror att det är viktigt att vi alla först och främst vet hur ”omogen” deras förmåga att umgås på nätet är. Och att vi intresserar oss för vad de gör på skärmen. Att vi pratar med barnen om deras upplevelser på nätet. Pratar med barnen om vad som KAN hända på nätet. Pratar om vad de har gjort på nätet.

Ta gärna en stund med jämna mellanrum när du och ditt barn har tillräckligt med lugn för att kunna filosofera lite tillsammans. Passa på att sätta fart på deras moralhjärna och relationshjärna genom att ställa frågor och tänka högt. Med vilka kompisar känner du dig trygg? Varför det? Hur kan du vara mot andra så att det känns bra för båda? Hur kan man göra om det blivit fel? Vad var det som gjorde dig ledsen? Hur kunde man gjort på ett annat sätt?

Erbjud alternativ till skärmen; spela kort, laga mat, läs högt, ta en promenad.

Viktigast av allt; var själv den där viktiga vuxna förebilden som både pratar om och visar hur man är en människa som bryr sig om andra!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s