För företag och organisationer

Jag vill påstå att den bästa vägen till förändring, insikt och personlig utveckling går via de nära relationerna. Det finns en stor vilja till utveckling och förändring i dessa relationer.

Jag har under fem år haft den stora förmånen att möta flygbolaget SAS kabinpersonal och piloter och prata om ledarskapet i familjen.

Så här säger Anne Sjögren Baschef Cabin Crew Arlanda:

”Det är en ynnest att erbjuda våra medarbetare en utbildning/inspiration till utveckling, ledd av en kompetent och engagerande kursledare.

Utbildningen engagerar många medarbetare oavsett bakgrund, eftersom föräldraskap är det viktigaste vi gör i livet. Utbildningen innehåller också delar som handlar om ledarskap i allmänhet, om coachning och ”CRM”. Allt detta kan användas i jobbet också, och utveckla medarbetarna även professionellt.”

Parallellerna till arbetsplatsen är många:

  • Hur kan jag prata så att andra vill lyssna?
  • Hur kan jag lyssna så att andra vill prata?
  • Hur kan jag agera utifrån vem som är problemägare?
  • Hur kan jag på bästa sätt stötta andra i deras problemlösning?
  • Vad kan mina känslor av ilska, irritation, hjälplöshet säga mig om vad jag behöver?
  • Vad är socialt och personligt ansvar?
  • Vad händer mig mig när jag tar mitt personliga ansvar?
  • Vad händer med gemenskapen när jag för stort socialt ansvar? och med mig?

Den stora vinsten och Aha-upplevelsen för deltagarna är att detta är allmänmänskliga kunskaper som ger en ny dimension även på arbetsplatsen!

Vi kan kalla det relationskompetens.

Apropå parallellerna föräldraskap/ledarskap och hur bra det fungerar att ta vägen via föräldraskapet till ett mognare ledarskap/medarbetarskap kan du se mig prata om det här:

http://www.youtube.com/watch?v=Gq0FNWmDa-I

Detta går givetvis att anpassa både i tid och innehåll. Hör gärna av dig med förfrågan om hur vi skulle kunna göra just på din arbetsplats!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s