Föreläsning på ditt barns skola?

Vill du att jag kommer och föreläser på ditt barns skola? Det gör jag gärna!

Det bästa sättet brukar vara att tipsa någon på skolan om att ha en föreläsning. Ta t.ex. kontakt med din klassföreståndare, rektor, skolråd, klassförälder och föreslå att föräldrarna på skolan ska få inspiration i föräldraskapet. Friskvård för familjen!

Lämna gärna adressen till min blogg så kan de bilda sig en uppfattning om mig!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s