Föreläsningar

file000719822917

Här är de fyra föreläsningar som jag erbjuder för tillfället!

Givetvis går dessa föreläsningar att anpassa både i tid och beroende på vilka som lyssnar. Jag kan komma till dina barns skola, din arbetsplats eller i något annat sammanhang. Du är välkommen med med en förfrågan så får vi se hur vi kan lösa det på bästa sätt.

Trotsåldern, finns den?

Någonstans runt 1,5 – 2 år så händer något, mitt barn börjar utforska sin egen vilja. Barnets fantastiska resa mot självständighet har börjat. Som förälder känns det inte alltid så fantastiskt utan bara som att vardagen är emellanåt är fylld av konflikter.

Den här föreläsningen handlar om hur du på ett respektfullt sätt kan försöka möta barnet på dess resa mot självständighet och vuxenblivande.

“Leva med tonåringar”. 

Föreläsning för föräldrar och andra som har kontakt med barn från ca 9 år och uppåt.

Förpuberteten och tonårstiden kan väcka många starka känslor både hos oss vuxna och hos våra barn. Plötsligt ställs vi inför konflikter som vi inte har haft förut. Vad är det som händer under denna period och hur kan jag som förälder, vuxen, utveckla samarbetet, tonen i familjen?

Så här skrev föräldrarna på sina utvärderingar som svar på frågan om de lärt sig något nytt:

Personligt ansvar. Att inte ta allt på mitt sätt. Sättet att tala med sin tonåring. Kommunikation. Att lyssna och vara närvarande mer. Att tala om vad jag vill och sluta korrigera. Det är ingen idé att sträva efter att vara perfekt. Ta bort korrigeringsreflexen. Många tankar har väckt om hur man samtalar i familjen. Min roll i dialogen. Personligt ansvar – personligt språk. Ta med barnen i vardagen – sluta curla. Tänk om. Tänk annorlunda. Att närma sig barnen på ett annat sätt, låt dem göra mer själva. m.m.

“Föräldrars ledarskap”

Som förälder är du redan ledare i din egen familj, när du är medveten om det kan du välja HUR du vill praktisera ditt ledarskap och på så sätt utveckla och förbättra samarbetet i familjen. Oavsett om vi vill eller inte så har vi föräldrar en stor känslomässig makt över våra barn, det är bara så det ÄR. Hur vill vi handskas med den makten?

Föreläsningen passar föräldrar med barn i alla åldrar.

“Ny tid! Nytt föräldrarskap?”

Vi har varit igenom det auktoritära ledarskapet och förflyttat oss via det mer eftergivna ledarskapet till ett sökande om vad vårt ledarskap ska innehålla i den nya tid vi lever i. Våra barn är inte längre beredda att “lyda”. Vissa längtar tillbaka, “det var bättre förr”! Hur kan detta nya ledarskap se ut?

Föreläsningen passar föräldrar med barn i alla åldrar.

Välkommen med en förfrågan! /Sanna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s